Industrija mesa "SIND" je počela sa radom 1994 godine.
Objekat ukupne površine 1200 kvadratnih metara, dnevnog kapaciteta klanja 150 svinja ili 50 junadi, 7 tona polutrajnih i trajnih mesnih prerađevina.
Industrija mesa "SIND" 70% proizvodnje realizuje kroz vlastite maloprodajne objekte i ekskluzivni restoran, a preostalih 30% kupcima kroz veleprodaju.